Volver ao contido

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Regulamento (UE) Nº 437/2010 do Parlamento Europeo e do Consello do 19 de maio de 2010 que modifica o Regulamento (CE) nº 1080/2006, relativo ao Fondo de Desenvolvemento Rexional, polo que se refire á subvencionalidade das intervencións en materia de vivenda a favor das comunidades marxinadas (DOUE 29.05.2010, L 132)

Regulamento (UE) Nº 437/2010 do Parlamento Europeo e do Consello do 19 de maio de 2010 que modifica o Regulamento (CE) nº 1080/2006, relativo ao Fondo de Desenvolvemento Rexional, polo que se refire á subvencionalidade das intervencións en materia de vivenda a favor das comunidades marxinadas (DOUE 29.05.2010, L 132)

Data publicación

29/05/2010

Tipo de disposición

Outros

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria