Volver ao contido

Normativa xeral de Planificación e Fondos

Acordo administrativo co Consello de Europa relativo ao uso do emblema europeo por terceiras partes (2012/C 271/04). (DOUE 08.09.2012, C 271)