Volver ao contido

Normativa xeral de Planificación e Fondos

Corrección de erros do Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello, do 11 de xullo de 2006, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión e se derroga o Regulamento (CE) nº 1260/1999 (DOUE 12.11.2008, L 301).

Corrección de erros do Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello, do 11 de xullo de 2006, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión e se derroga o Regulamento (CE) nº 1260/1999 (DOUE 12.11.2008, L 301).

Data publicación

12/11/2008

Tipo de disposición

Outros

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Estatal