Volver ao contido

Normativa xeral de Planificación e Fondos

Decisión da Comisión de 20 de marzo de 2013 relativa á aprobación das directrices sobre o peche dos programas operativos adoptados para recibir axuda do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, o Fondo Social Europeo e o Fondo de Cohesión 2007-2013. C(2013) 1573 final (20.03.2013)

Decisión da Comisión de 20 de marzo de 2013 relativa á aprobación das directrices sobre o peche dos programas operativos adoptados para recibir axuda do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, o Fondo Social Europeo e o Fondo de Cohesión 2007-2013. C(2013) 1573 final (20.03.2013)

Data publicación

20/03/2013

Tipo de disposición

decisión

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria