Volver ao contido

Normativa xeral de Planificación e Fondos

Decisión do Consello (2006/702/CE) do 6 de outubro de 2006, relativa ás Directrices Estratéxicas Comunitarias en materia de Cohesión. (DOUE 21.10.2006, L 291).