Volver ao contido

Normativa xeral de Planificación e Fondos

Decisión do Consello (2007/491/CE), do 10 de xullo de 2007, relativa ás directrices para as políticas de emprego dos Estados membros (DOUE 13.07.2007, L 183).