Volver ao contido

Normativa xeral de Planificación e Fondos

Recomendación do Consello do 13 de xullo de 2010 sobre directrices xerais para as políticas económicas dos Estados membros e da Unión (2010.410.UE) (DOUE 23.07.2010)