Volver ao contido

Normativa xeral de Planificación e Fondos

Recomendación do Consello do 25 de xuño de 2009, relativa á actualización en 2009 das Orientacións Xerais de Política Económica dos Estados membros e da Comunidade e á execución das políticas de emprego dos Estados membros (2009/531/CE), (DOUE do 15.07.2009, L 183).

Recomendación do Consello do 25 de xuño de 2009, relativa á actualización en 2009 das Orientacións Xerais de Política Económica dos Estados membros e da Comunidade e á execución das políticas de emprego dos Estados membros (2009/531/CE), (DOUE do 15.07.2009, L 183).

Data publicación

15/07/2009