Volver ao contido

Normativa xeral de Planificación e Fondos

Regulamento (CE) Nº 1083/2006 do Consello, de 11 de xullo de 2006, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión e derrógase o Regulamento (CE) nº 1260/1999. Versión consolidada do 21.12.2013.

Regulamento (CE) Nº 1083/2006 do Consello, de 11 de xullo de 2006, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión e derrógase o Regulamento (CE) nº 1260/1999. Versión consolidada do 21.12.2013.

Data publicación

21/12/2013

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria