Volver ao contido

Normativa xeral de Planificación e Fondos

Regulamento (CE) Nº 1083/2006 do Consello, do 11 de xullo de 2006, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión e se derroga o Regulamento (CE) nº 1260/1999 ( DOUE 31.07.2006, L 210).

Regulamento (CE) Nº 1083/2006 do Consello, do 11 de xullo de 2006, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión e se derroga o Regulamento (CE) nº 1260/1999 ( DOUE 31.07.2006, L 210).

Data publicación

31/07/2006

Tipo de disposición

Outros

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria