Volver ao contido

Normativa xeral de Planificación e Fondos

Regulamento (CE) Nº 1341/2008 do Consello, do 18 de decembro de 2008, polo que se modifica o Regulamento (CE) nº 1083/2006, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión, no que respecta a determinados proxectos xeradores de ingresos ( DOUE 24.12.2008, L 348).

Regulamento (CE) Nº 1341/2008 do Consello, do 18 de decembro de 2008, polo que se modifica o Regulamento (CE) nº 1083/2006, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión, no que respecta a determinados proxectos xeradores de ingresos ( DOUE 24.12.2008, L 348).

Data publicación

24/12/2008