Volver ao contido

Normativa xeral de Planificación e Fondos

Regulamento (CE) Nº 284/2009 do Consello, do 7 de abril de 2009, que modifica o Regulamento (CE) nº 1083/2006, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión, polo que se refire a determinadas disposicións relativas á xestión financeira. (DOUE 08-04-2009, L 94).

Regulamento (CE) Nº 284/2009 do Consello, do 7 de abril de 2009, que modifica o Regulamento (CE) nº 1083/2006, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión, polo que se refire a determinadas disposicións relativas á xestión financeira. (DOUE 08-04-2009, L 94).

Data publicación

08/04/2009

Tipo de disposición

Outros

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Estatal