Volver ao contido

Normativa xeral de Planificación e Fondos

Regulamento de execución (UE) Nº 1236/2011 da Comisión de 29 de novembro de 2011 polo que se modifica o Regulamento (CE) nº 1828/2006 no que atinxe ás inversións feitas a través de instrumentos de enxeñería financeira (DOUE 30.11.2011)

Regulamento de execución (UE) Nº 1236/2011 da Comisión de 29 de novembro de 2011 polo que se modifica o Regulamento (CE) nº 1828/2006 no que atinxe ás inversións feitas a través de instrumentos de enxeñería financeira (DOUE 30.11.2011)

Data publicación

30/11/2011