Volver ao contido

Normativa xeral de Planificación e Fondos

Regulamento (UE) nº 1297/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de 11 de decembro de 2013, polo que se modifica o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello no que respecta a determinadas disposicións de xestión financeira para determinados Estados membros que sofren, ou corren o risco de sufrir, graves dificultades na súa estabilidade financeira, ás normas de liberación de compromisos para determinados Estados membros e ás normas relativas aos pagos do saldo final (DOUE 20.12.2013, L 347)

Regulamento (UE) nº 1297/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de 11 de decembro de 2013, polo que se modifica o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello no que respecta a determinadas disposicións de xestión financeira para determinados Estados membros que sofren, ou corren o risco de sufrir, graves dificultades na súa estabilidade financeira, ás normas de liberación de compromisos para determinados Estados membros e ás normas relativas aos pagos do saldo final (DOUE 20.12.2013, L 347)

Data publicación

20/12/2013

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria