Volver ao contido

Normativa xeral de Planificación e Fondos

Regulamento (UE) Nº 1310/2011 do Parlamento Europeo e do Consello de 13 de decembro de 2011 polo que se modifica o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello no que respecta á axuda reembolsable, a enxeñería financeira e algunhas disposicións relativas á declaración de gastos (DOUE 20.12.2011)

Regulamento (UE) Nº 1310/2011 do Parlamento Europeo e do Consello de 13 de decembro de 2011 polo que se modifica o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello no que respecta á axuda reembolsable, a enxeñería financeira e algunhas disposicións relativas á declaración de gastos (DOUE 20.12.2011)

Data publicación

20/12/2013

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria