Volver ao contido

Normativa xeral de Planificación e Fondos

Regulamento (UE) Nº 1311/2011 do Parlamento Europeo e do Consello de 13 de decembro de 2011 polo que se modifica o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello no que se refire a unha serie de disposicións relativas á xestión financeira para determinados Estados membros que sofren, ou corren o risco de sufrir, graves dificultades en relación coa súa estabilidade financeira (DOUE 20.12.2011)

Regulamento (UE) Nº 1311/2011 do Parlamento Europeo e do Consello de 13 de decembro de 2011 polo que se modifica o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello no que se refire a unha serie de disposicións relativas á xestión financeira para determinados Estados membros que sofren, ou corren o risco de sufrir, graves dificultades en relación coa súa estabilidade financeira (DOUE 20.12.2011)

Data publicación

20/12/2011

Tipo de disposición

Acordo

Tipo de Contido

Axuda

Orixe

Autonómica