Volver ao contido

Normativa xeral de Planificación e Fondos

Regulamento (UE) Nº 182/2011 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de febreiro de 2011, polo que establecen as normas e os principios xerais relativos ás modalidades de control por parte dos Estados membros do exercicio das competencias de execución pola Comisión (DOUE 28.02.2011, L 55)

Regulamento (UE) Nº 182/2011 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de febreiro de 2011, polo que establecen as normas e os principios xerais relativos ás modalidades de control por parte dos Estados membros do exercicio das competencias de execución pola Comisión (DOUE 28.02.2011, L 55)

Data de Resolución

28/02/2011

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria