Volver ao contido

Normativa xeral de Planificación e Fondos

Regulamento (UE) Nº 423/2012 do Parlamento Europeo e do Consello de 22 de maio polo que se modifica o Regulamento (CE) nº 1083/2006 no que se refire a determinadas disposicións relativas aos instrumentos de risco compartido para os Estados membros que sufren, ou corren risco de sufrir, graves dificultades en relación coa súa estabilidade financeira.

Regulamento (UE) Nº 423/2012 do Parlamento Europeo e do Consello de 22 de maio polo que se modifica o Regulamento (CE) nº 1083/2006 no que se refire a determinadas disposicións relativas aos instrumentos de risco compartido para os Estados membros que sufren, ou corren risco de sufrir, graves dificultades en relación coa súa estabilidade financeira.

Data publicación

23/05/2012