Volver ao contido

Cooperación Territorial 14-20

« Atrás

Decisión de Execución da Comisión, do 17 de novembro de 2014, que modifica a Decisión de Execución 2014/366/UE, pola que se establece a lista dos programas de cooperación e se indica o importe global da axuda total do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional ao obxectivo de cooperación territorial europea para o período 2014-2020 (2014/805/UE) (DOUE 19.11.2014, L 332)

Decisión de Execución da Comisión, do 17 de novembro de 2014, que modifica a Decisión de Execución 2014/366/UE, pola que se establece a lista dos programas de cooperación e se indica o importe global da axuda total do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional ao obxectivo de cooperación territorial europea para o período 2014-2020 (2014/805/UE) (DOUE 19.11.2014, L 332)

Data publicación

19/11/2014

Tipo de disposición

Decisión

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria