Volver ao contido

Cooperación Territorial 14-20

« Atrás

Regulamento Delegado (UE) Nº 481/2014 da Comisión, do 4 de marzo de 2014, que complementa o Regulamento (UE) nº 1299/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ás disposicións específicas en materia de subvencionabilidade dos gastos para os programas de cooperación (DOUE 13.05.2014, L 138/45)

Regulamento Delegado (UE) Nº 481/2014 da Comisión, do 4 de marzo de 2014, que complementa o Regulamento (UE) nº 1299/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ás disposicións específicas en materia de subvencionabilidade dos gastos para os programas de cooperación (DOUE 13.05.2014, L 138/45)

Data publicación

13/05/2014

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria