Volver ao contido

Fondo Europeo de Desenvolvemento (FED) 14-20

« Atrás

Decisión (UE) 2015/2288 do Consello, do 30 de novembro de 2015, sobre as contribucións financeiras que deberán ingresar os Estados membros para financiar o Fondo Europeo de Desenvolvemento, incluídos o límite máximo de 2017, o importe de 2016, o primeiro tramo de 2016 e unha previsión indicativa e non vinculante dos importes anuais da contribución previstos para os anos 2018 e 2019 (DOUE 09.12.2015, L 323)

Decisión (UE) 2015/2288 do Consello, do 30 de novembro de 2015, sobre as contribucións financeiras que deberán ingresar os Estados membros para financiar o Fondo Europeo de Desenvolvemento, incluídos o límite máximo de 2017, o importe de 2016, o primeiro tramo de 2016 e unha previsión indicativa e non vinculante dos importes anuais da contribución previstos para os anos 2018 e 2019 (DOUE 09.12.2015, L 323)

Data publicación

09/12/2015

Tipo de disposición

Decisión

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria