Volver ao contido

Fondo Europeo de Desenvolvemento (FED) 14-20

« Atrás

Decisión (UE) 2016/2026 do Consello, do 15 de novembro de 2016, sobre as contribucións financeiras que deben ingresar os Estados membros para financiar o Fondo Europeo de Desenvolvemento, incluídos o límite máximo en 2018, o importe anual de 2017, o primeiro tramo de 2017, e unha previsión indicativa e non vinculante dos importes anuais da contribución para os anos 2019 e 2020 (DOUE 19.11.2016, L 313)

Decisión (UE) 2016/2026 do Consello, do 15 de novembro de 2016, sobre as contribucións financeiras que deben ingresar os Estados membros para financiar o Fondo Europeo de Desenvolvemento, incluídos o límite máximo en 2018, o importe anual de 2017, o primeiro tramo de 2017, e unha previsión indicativa e non vinculante dos importes anuais da contribución para os anos 2019 e 2020 (DOUE 19.11.2016, L 313)

Data publicación

19/11/2016

Tipo de disposición

Decisión

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria