Volver ao contido

Fondo Europeo de Desenvolvemento (FED) 14-20

« Atrás

Decisión (UE) 2017/2171 do Consello, do 20 de novembro de 2017, sobre as contribucións financeiras que deben ingresar os Estados membros para financiar o Fondo Europeo de Desenvolvemento, incluídos o límite máximo en 2019, o importe anual de 2018, o primeiro tramo de 2018 e unha previsión indicativa e non vinculante dos importes anuais da contribución para os anos 2020 e 2021 ( DOUE 22.11.2017, L 306)

Decisión (UE) 2017/2171 do Consello, do 20 de novembro de 2017, sobre as contribucións financeiras que deben ingresar os Estados membros para financiar o Fondo Europeo de Desenvolvemento, incluídos o límite máximo en 2019, o importe anual de 2018, o primeiro tramo de 2018 e unha previsión indicativa e non vinculante dos importes anuais da contribución para os anos 2020 e 2021 ( DOUE 22.11.2017, L 306)

Data publicación

22/11/2017

Tipo de disposición

Decisión

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria