Volver ao contido

Fondo Europeo de Desenvolvemento (FED) 14-20

« Atrás

Decisión (UE) 2019/1800 do Consello, do 24 de outubro de 2019, sobre as contribucións financeiras que deben ingresar os Estados membros para financiar o Fondo Europeo de Desenvolvemento, incluídos o límite máximo en 2021, o importe anual de 2020, o primeiro tramo de 2020 e unha previsión indicativa e non vinculante dos importes anuais da contribución para os anos 2022 e 2023 (DOUE 28.10.2019 L 274).

Decisión (UE) 2019/1800 do Consello, do 24 de outubro de 2019, sobre as contribucións financeiras que deben ingresar os Estados membros para financiar o Fondo Europeo de Desenvolvemento, incluídos o límite máximo en 2021, o importe anual de 2020, o primeiro tramo de 2020 e unha previsión indicativa e non vinculante dos importes anuais da contribución para os anos 2022 e 2023 (DOUE 28.10.2019 L 274).

Data publicación

28/10/2019

Tipo de disposición

Decisión

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria