Volver ao contido

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) 14-20

« Atrás

Corrección de erros do Regulamento (UE) n. 1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, sobre o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e sobre disposicións específicas relativas ao obxectivo de investimento en crecemento e emprego e polo que se derroga o Regulamento (CE) n. 1080/2006 (DOUE 3.12.2016, L 330)

Corrección de erros do Regulamento (UE) n. 1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, sobre o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e sobre disposicións específicas relativas ao obxectivo de investimento en crecemento e emprego e polo que se derroga o Regulamento (CE) n. 1080/2006 (DOUE 3.12.2016, L 330)

Data publicación

03/12/2016

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria