Volver ao contido

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) 14-20

« Atrás

Regulamento Delegado (UE) 2017/2056 da Comisión, do 22 de agosto de 2017, polo que se modifica o Regulamento Delegado (UE) n.522/2014, polo que se completa o Regulamento (UE) n.1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ás normas detalladas sobre os principios para a selección e xestión de accións innovadoras de desenvolvemento urbano sustentable que vaian recibir axudas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (DOUE 11.11.2017, L 294)

Regulamento Delegado (UE) 2017/2056 da Comisión, do 22 de agosto de 2017, polo que se modifica o Regulamento Delegado (UE) n.522/2014, polo que se completa o Regulamento (UE) n.1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ás normas detalladas sobre os principios para a selección e xestión de accións innovadoras de desenvolvemento urbano sustentable que vaian recibir axudas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (DOUE 11.11.2017, L 294)

Data publicación

11/11/2017

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria