Volver ao contido

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) 14-20

« Atrás

Regulamento Delegado (UE) Nº 522/2014 da Comisión, do 11 de marzo de 2014, polo que se completa o Regulamento (UE) nº 1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ás normas detalladas sobre os principios para a selección e xestión de accións innovadoras de desenvolvemento urbano sustentable que vaian recibir axudas do FEDER (DOUE 20.05.2014, L 148)

Regulamento Delegado (UE) Nº 522/2014 da Comisión, do 11 de marzo de 2014, polo que se completa o Regulamento (UE) nº 1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ás normas detalladas sobre os principios para a selección e xestión de accións innovadoras de desenvolvemento urbano sustentable que vaian recibir axudas do FEDER (DOUE 20.05.2014, L 148)

Data publicación

20/05/2014

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria