Volver ao contido

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) 14-20

« Atrás

Regulamento (UE) Nº 1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, sobre o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e sobre disposicións específicas relativas ao obxectivo de investimento en crecemento e emprego e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1080/2006 (DOUE 20.12.2013, L347)

Regulamento (UE) Nº 1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, sobre o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e sobre disposicións específicas relativas ao obxectivo de investimento en crecemento e emprego e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1080/2006 (DOUE 20.12.2013, L347)

Data publicación

20/12/2013

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria