Volver ao contido

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) 14-20

« Atrás

Regulamento (UE) N 1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, sobre o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e sobre disposicións específicas relativas ao obxectivo de investimento en crecemento e emprego e polo que se derroga o Regulamento (CE) n 1080/2006 (versión consolidada 02.08.2018)

Regulamento (UE) N 1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, sobre o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e sobre disposicións específicas relativas ao obxectivo de investimento en crecemento e emprego e polo que se derroga o Regulamento (CE) n 1080/2006 (versión consolidada 02.08.2018)

Data publicación

02/08/2018

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria