Volver ao contido

Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e Política Pesqueira Común (PPC) 14-20

« Atrás

Corrección de erros do Regulamento de Execución (UE) n. 771/2014 da Comisión, do 14 de xullo de 2014, polo que se establecen, de conformidade co Regulamento (UE) n. 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, normas sobre o modelo para os programas operativos, a estrutura dos plans de compensación dos custos adicionais que soporten os operadores pola pesca, cría, transformación e comercialización de determinados produtos da pesca e a acuicultura das rexións ultraperiféricas, o modelo para a transmisión de datos financeiros, o contido dos informes das avaliacións ex ante e os requisitos mínimos do plan de avaliación que debe presentarse no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (DOUE 03.02.2016; L 27)

Corrección de erros do Regulamento de Execución (UE) n. 771/2014 da Comisión, do 14 de xullo de 2014, polo que se establecen, de conformidade co Regulamento (UE) n. 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, normas sobre o modelo para os programas operativos, a estrutura dos plans de compensación dos custos adicionais que soporten os operadores pola pesca, cría, transformación e comercialización de determinados produtos da pesca e a acuicultura das rexións ultraperiféricas, o modelo para a transmisión de datos financeiros, o contido dos informes das avaliacións ex ante e os requisitos mínimos do plan de avaliación que debe presentarse no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (DOUE 03.02.2016; L 27)

Data publicación

03/02/2016

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria