Volver ao contido

Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e Política Pesqueira Común (PPC) 14-20

« Atrás

Regulamento de Execución (UE) 2020/1027 da Comisión, do 14 de xullo de 2020, polo que se modifican os Regulamentos de Execución (UE) n. 771/2014, (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 no que respecta á execución e o seguimento de medidas específicas para atenuar o impacto do brote de COVID-19 no sector da pesca e a acuicultura (DOUE 16.07.2020 L 227)

Regulamento de Execución (UE) 2020/1027 da Comisión, do 14 de xullo de 2020, polo que se modifican os Regulamentos de Execución (UE) n. 771/2014, (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 no que respecta á execución e o seguimento de medidas específicas para atenuar o impacto do brote de COVID-19 no sector da pesca e a acuicultura (DOUE 16.07.2020 L 227)

Data publicación

16/07/2020

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria