Volver ao contido

Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e Política Pesqueira Común (PPC) 14-20

« Atrás

Regulamento Delegado (UE) 2017/1787 da Comisión, do 12 de xuño de 2017, polo que se modifica o Regulamento (UE) n. 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta á distribución dos fondos en réxime de xestión directa entre os obxectivos da política marítima integrada e da política pesqueira común (DOUE 4.10.2017 L 256)

Regulamento Delegado (UE) 2017/1787 da Comisión, do 12 de xuño de 2017, polo que se modifica o Regulamento (UE) n. 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta á distribución dos fondos en réxime de xestión directa entre os obxectivos da política marítima integrada e da política pesqueira común (DOUE 4.10.2017 L 256)

Data publicación

04/10/2017

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria