Volver ao contido

Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e Política Pesqueira Común (PPC) 14-20

« Atrás

Regulamento (UE) 2019/1022 do Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de xuño de 2019 polo que se establece un plan plurianual para a pesca demersal no Mediterráneo occidental e polo que se modifica o Regulamento (UE) n. 508/2014 (DOUE 26.06.2019, L 172)

Regulamento (UE) 2019/1022 do Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de xuño de 2019 polo que se establece un plan plurianual para a pesca demersal no Mediterráneo occidental e polo que se modifica o Regulamento (UE) n. 508/2014 (DOUE 26.06.2019, L 172)

Data publicación

26/06/2019

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria