Volver ao contido

Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e Política Pesqueira Común (PPC) 14-20

« Atrás

Regulamento (UE) 2020/560 do Parlamento Europeo e do Consello de, 23 de abril de 2020, polo que se modifican os Regulamentos (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 en relación con medidas específicas para atenuar o impacto do brote de COVID-19 no sector da pesca e a acuicultura (DOUE 24.04.2020 L 130)

Regulamento (UE) 2020/560 do Parlamento Europeo e do Consello de, 23 de abril de 2020, polo que se modifican os Regulamentos (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 en relación con medidas específicas para atenuar o impacto do brote de COVID-19 no sector da pesca e a acuicultura (DOUE 24.04.2020 L 130)

Data publicación

24/04/2020

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Comunitaria