Volver ao contido

Regulamentos relacionados co FEDER e Cohesión 2021-2027

« Atrás

Documento de Traballo dos servizos da Comisión. Resumo da Avaliación de Impacto que acompaña ao documento Propostas de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e ao Fondo de Cohesión relativo a un mecanismo para superar os obstáculos xurídicos e administrativos nun contexto transfronteirizo sobre disposicións específicas para o obxectivo de cooperación territorial europea (Interreg) financiado con axuda do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e os instrumentos de financiamento exterior SWD(2018) 283 final (29.05.2018)

Documento de Traballo dos servizos da Comisión. Resumo da Avaliación de Impacto que acompaña ao documento Propostas de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e ao Fondo de Cohesión relativo a un mecanismo para superar os obstáculos xurídicos e administrativos nun contexto transfronteirizo sobre disposicións específicas para o obxectivo de cooperación territorial europea (Interreg) financiado con axuda do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e os instrumentos de financiamento exterior SWD(2018) 283 final (29.05.2018)


 

Union Europea