Volver ao contido

Normativa

Orde 2120/2002 do 2 de agosto, que modifica a do 7 de xaneiro de 2000, que desenvolve o Real Decreto 161/1997, do 7 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento da Caixa Xeral de Depósitos. (BOE nº 203, do 24 de agosto de 2002)

Orde 2120/2002 do 2 de agosto, que modifica a do 7 de xaneiro de 2000, que desenvolve o Real Decreto 161/1997, do 7 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento da Caixa Xeral de Depósitos. (BOE nº 203, do 24 de agosto de 2002)

Data publicación

24/07/2002

Data de Resolución

02/07/2002

Tipo de disposición

Orde

Tipo de Contido

Regulamento

Estado

Vixente

Orixe

Estatal