Volver ao contido

Atendémolo/a

Modulo de FACENDA de Atendemolo

Datos de Contacto

Os campos marcados con * deben ser cubertos. No caso de que o contacto se produza en nome dunha empresa ou entidade cubra os campos NIF e Razón Social para facilitar a xestión da consulta.

Os datos recibidos serán empregados unicamente para os fins relacionados coa Consellería de Facenda e en todo momento respectarase o que sinala a Lei de Protección de Datos - Lei Orgánica 15/1999, de 13/XII, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Real Decreto 994/1999, de 11/VI, polo que se aproba o Regulamento de Medidas de Seguridade dos ficheiros automatizados de conteñan datos de carácter persoal -.

Enderezo do centro
  • Edificios administrativos
    San Caetano, s/n 15704 Santiago de Compostela
Teléfonos
Teléfono: 981 54 54 00
Fax: 981 54 41 25