Volver ao contido

Patrimonio

Actualización de datos de revisión publicada no BOE de 19 de novembro, no que se publica a Orde EHA/3146/2011, de 17 de novembro, sobre índices de prezos de man de obra e materiais correspondentes aos meses de abril, maio e xuño de 2011 aplicables á revisión de prezos de contratos das Administracións públicas

Actualización de datos de revisión publicada no BOE de 19 de novembro, no que se publica a Orde EHA/3146/2011, de 17 de novembro, sobre índices de prezos de man de obra e materiais correspondentes aos meses de abril, maio e xuño de 2011 aplicables á revisión de prezos de contratos das Administracións públicas