Volver ao contido

Política Financeira, Tesouro e Fondos Públicos

Guía de mediación de seguros privados

Guía de mediación de seguros privados

Réxime competencial

Esta competencia vén determinada pola Lei Orgánica 6/1999, do 6 de abril, de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia, pola que se transfire á Comunidade Autónoma a competencia en materia de ordenación do crédito, banca e seguros.

Disposicións de desenvolvemento:

 

Normativa

A regulación autonómica na materia concrétase nas seguintes normas:

 

Dado o carácter en xeral básico da normativa estatal, rexen supletoriamente as seguintes disposicións:

 

Normativa europea:

 

Procedementos administrativos

Inscrición no Rexistro administrativo de mediadores de seguros como corredor de seguros (persoa física), corredoría de seguros (persoa xurídica), axente de seguros vinculado (persoa física), sociedade de axencia de seguros vinculada (persoa xurídica) ou operador de banca-seguros vinculado.

 

Os interesados deberán cumprir cos requisitos establecidos na Lei 26/2006, do 17 de xullo, de mediación de seguros e reaseguros privados.

 

Rexistros administrativos

Rexistro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros e dos seus altos cargos.

 

Regúlase na  Orde do 17 de marzo de 2009 pola que se regula o rexistro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros e dos seus altos cargos na Comunidade Autónoma de Galicia.

 

Contacto