Volver ao contido

Notas de prensa

« Atrás

Case 400 traballadores da Xunta participarán nas oposicións de promoción interna para persoal laboral

Case 400 traballadores da Xunta participarán nas oposicións de promoción interna para persoal laboral

  • As 266 prazas convocadas pertencen a categorías coma auxiliar de enfermaría, bombeiro forestal ou camareiro-limpador
  • Estas oposicións permiten aos empregados públicos acceder a un posto de maior categoría ou doutra categoría que se adapte mellor ás súas preferencias

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2018.- Un total de 379 traballadores da Xunta de Galicia participarán nas oposicións de promoción interna dirixidas a persoal laboral fixo da Xunta, segundo establecen as resolucións publicadas hoxe no Diario Oficial de Galicia pola Consellería de Facenda. As 379 persoas admitidas nestes procesos selectivos aspiran a unha das 266 prazas que oferta a Administración galega.

As oposicións de promoción interna están reservadas a empregados públicos que xa teñen praza na Administración, e que queren acceder a un posto de maior categoría ou a un posto doutra categoría que se adapte mellor ás súas preferencias, sempre que reúnan os requisitos e superen o correspondente proceso selectivo. Con estas oposicións, a Xunta de Galicia garante o dereito dos empregados públicos á súa promoción profesional.

En concreto, nestes procesos selectivos a Xunta de Galicia ofertou prazas no grupo IV para as seguintes categorías: auxiliar de enfermaría, 96 prazas; e bombeiro forestal condutor de motobomba, 30 prazas.

No grupo V, 76 prazas corresponden á categoría de camareiro-limpador/axudante de cociña; 22 á de bombeiro forestal; 22 á de bombeiro forestal condutor; 10 á de vixilante fixo de defensa contra incendios forestais; e 10 á de emisorista de defensa contra incendios forestais. Das 266 prazas convocadas, 16 están destinadas a persoas con discapacidade (nove de auxiliar de enfermaría e sete de camareiro/a-limpador/a/axudante de cociña).

A relación de persoas admitidas poderase consultar no portal web corporativo da Xunta de Galicia (funcionpublica.xunta.gal), así como a relación de persoas excluídas, con indicación da causa pola que non se admitiron que tamén sae publicada no Diario Oficial de Galicia.

Reclamacións e listas definitivas
As persoas aspirantes excluídas, así como aquelas persoas que non figuren en ningunha das listaxes, disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte á publicación desta resolución no DOG, para reclamar ou emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a exclusión. Unha vez examinadas e resoltas as reclamacións presentadas, a Dirección Xeral da Función Pública dará a coñecer as listas definitivas de admitidos e excluídos no DOG.

As convocatorias dos procesos selectivos para o ingreso pola quenda de promoción interna e cambio de categoría nos referidos grupos de persoal laboral fixo publicáronse no DOG o pasado 25 de setembro de 2017.

CATEGORÍA

GRUPO

PRAZAS

003 (auxiliar de enfermaría)

IV

96

033 (bombeiro forestal condutor

de motobomba)

 

IV

 

30

001 (camareiro-limpador /

axudante cociña)

 

V

 

76

14 (bombeiro forestal)

V

22

14 A (bombeiro forestal condutor)

V

22

10 B (vixilante fixo de defensa

contra incendios forestais)

 

V

 

10

10 C (emisorista de defensa

contra incendios forestais)

 

V

 

10

 

TOTAL                                

 

 

266