Volver ao contido

Notas de prensa

O Banco de España volve situar a Galicia como a 3ª Comunidade de réxime común con menor endebedamento de toda España

O Banco de España volve situar a Galicia como a 3ª Comunidade de réxime común con menor endebedamento de toda España

  • A ratio de débeda/PIB de Galicia sitúase no 18,1%, seis puntos por debaixo da media autonómica (24,1%)
  • Este indicador tamén é inferior ao rexistrado no mesmo período de 2019 (18,3%)
  • O incremento respecto á ratio do cuarto trimestre é consecuencia da subscrición de créditos a curto prazo para axilizar o pagamento aos provedores e aumentar a súa liquidez por mor da covid-19
  • Os datos oficiais do Banco de España ratifican que Galicia é a comunidade autónoma que menos aumentou o seu volume de débeda desde 2008

Santiago de Compostela, 12 de xuño de 2020.- O Banco de España volve situar á Comunidade Autónoma de Galicia como a terceira comunidade autónoma de réxime común con menor endebedamento de toda España, tal como mostran os datos de débeda segundo o Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) publicados hoxe polo organismo regulador.

En concreto, a ratio de débeda/PIB de Galicia sitúase no 18,1% ao peche do primeiro trimestre do ano. Este indicador é seis puntos inferior á media autonómica (24,1%) e só é superior ao de dous comunidades autónomas de réxime común, Madrid e Canarias.

A ratio de débeda/PIB de Galicia no primeiro trimestre é inferior en dúas décimas ao rexistrado no mesmo período de 2019 (18,3%), e é superior en seis décimas ao rexistrado no cuarto trimestre do ano pasado (17,5%).

Este incremento respecto á ratio de débeda/PIB do cuarto trimestre é consecuencia da subscrición de créditos a curto prazo para axilizar o pagamento aos provedores e aumentar a súa liquidez por mor da covid-19, tal como estableceu o Plan de tesourería impulsado pola Xunta de Galicia. De feito, os datos oficiais do Ministerio de Facenda sitúan a Galicia como a comunidade autónoma con menor período medio de pago ao peche do primeiro trimestre do exercicio, xa que este indicador en Galicia -14,51 días- é o máis baixo de España.

Volume de débeda
En canto á evolución do volume de débeda, os datos do Banco de España indican que a débeda do conxunto das comunidades autónomas aumentou a 297.866 millóns de euros, dos cales o 3,92% -11.687 millóns- se corresponden coa Comunidade Autónoma de Galicia.

Os datos oficiais do Banco de España ratifican tamén que Galicia é a comunidade autónoma con menor aumento de volume de débeda desde o ano 2008, exercicio no que comezou a tendencia ascendente na evolución do endebedamento no conxunto das administracións públicas de España, incluídas as comunidades autónomas.

 

RATIO DE DÉBEDA/PIB POR CCAA

 

 

 

1ºT
2020

1

País Vasco*

12,1

2

Canarias

13,8

3

Madrid

14,3

4

Navarra*

14,4

5

GALICIA

18,1

6

La Rioja

19,5

7

Asturias

19,9

8

Andalucía

21,3

9

Castilla y León

21,4

10

Aragón

23,2

11

Extremadura

23,8

 

TOTAL CCAA

24,1

12

Cantabria

24,2

13

Baleares

26,9

14

Murcia

30,8

15

Cataluña

33,7

16

Castilla-La Mancha

36,2

17

Comunidad Valenciana

42,2