Volver ao contido

Documentos - Guías

Guía de mutualidades de previsión social

Guía de mutualidades de previsión social

Esta competencia vén determinada pola Lei Orgánica 16/1995, do 27 de decembro, de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia, pola que se transfire á Comunidade Autónoma a competencia sobre as mutualidades de previsión social non integradas na Seguridade Social.