Volver ao contido

Vendas

ORDE do 12 de febreiro de 2018 da Consellería de Facenda pola que se acorda a adxudicación do procedemento de alleamento mediante poxa pública dun inmoble situado no concello de Larouco e dos dereitos hereditarios de Perfecta García Pinal

Obxecto

Adxudicación do procedemento de alleamento dun ben inmoble no concello de Larouco e dos dereitos hereditarios de Perfecta García Pinal

Licitador

Todas as persoas que participaron na poxa

Adxudicatario

César Víctor Blanco Rodríguez (inmoble en Larouco). Manuel García Díaz (dereitos hereditarios)

Estado

definitiva