Volver ao contido

Vendas

ORDE do 16 de outubro de 2018, da Consellería de Facenda, pola que se declara deserto o procedemento de alleamento mediante poxa pública dun inmoble situado no concello da Coruña

ORDE do 16 de outubro de 2018, da Consellería de Facenda, pola que se declara deserto o procedemento de alleamento mediante poxa pública dun inmoble situado no concello da Coruña

Obxecto

Adxudicación polo procedemento de alleamento, mediante poxa pública, dun inmoble no concello da Coruña

Licitador

Todas as persoas que participaron na poxa

Adxudicatario

Deserto

Estado

definitiva