Volver ao contido

Vendas

ORDE do 18 de xuño de 2018, da Consellería de Facenda, pola que se declara deserto o procedemento de alleamento mediante poxa pública do inmoble da antiga Cámara Agraria Local de Mugardos

ORDE do 18 de xuño de 2018, da Consellería de Facenda, pola que se declara deserto o procedemento de alleamento mediante poxa pública do inmoble da antiga Cámara Agraria Local de Mugardos

Obxecto

Adxudicación polo procedemento de alleamento, mediante poxa pública, do inmoble da antiga Cámara Agraria Local de Mugardos

Licitador

Todas as persoas que participaron na poxa

Adxudicatario

Deserto

Estado

definitiva