Volver ao contido

Vendas

ORDE do 19 de abril de 2018 da Consellería de Facenda pola que se acorda a adxudicación do procedemento de alleamento mediante poxa pública de bens inmobles situados nos concello de Foz e Paradela, procedentes da antiga Cámara Agraria Local

Obxecto

Adxudicación do procedemento de alleamento duns bens inmobles nos concellos de Foz e Paradela

Licitador

Todas as persoas que participaron na poxa

Adxudicatario

Manuel Ricardo Maseda Otero (inmoble en Foz). Miguel Gallego López (inmoble en Paradela)

Estado

definitiva