Volver ao contido

Vendas

Orde do 20 de xuño de 2017 pola que se acorda a adxudicación do procedemento de alleamento de dous inmobles situados no concello da Baña e dun inmoble situado no concello de Padrón, e se declara deserta a adxudicación do resto de inmobles

Orde do 20 de xuño de 2017 pola que se acorda a adxudicación do procedemento de alleamento de dous inmobles situados no concello da Baña e dun inmoble situado no concello de Padrón, e se declara deserta a adxudicación do resto de inmobles

Obxecto

Adxudicación do procedemento de alleamento duns bens inmobles situados nos concellos de Teo, Padrón, A Baña, Mugardos e Castroverde

Licitador

Todas as persoas que participaron na poxa

Adxudicatario

Florinda Jar Varela (parcela nº 1 Areeira), Jesús Parga Rodríguez (parcela nº 238 Ton), Manuel Rodríguez Alvite e Josefina Gil Suárez (parcela nº 174 Quintas)

Estado

definitiva