Volver ao contido

Vendas

ORDE do 21 de febreiro de 2018 pola que se acorda a adxudicación do procedemento de alleamento mediante poxa pública dun inmoble situado no concello da Coruña e se declara deserta a adxudicación do resto de inmobles

Obxecto

Adxudicación do procedemento de alleamento duns bens inmobles situados nos concellos de Culleredo, A Coruña

Licitador

Todas as persoas que participaron na poxa

Adxudicatario

Paula Blanco Canosa (inmoble da travesía San Xosé, nº 9, A Coruña)

Estado

definitiva