Volver ao contido

Vendas

ORDE do 3 de outubro de 2017, da Consellería de Facenda, pola que se declara deserto o procedemento de alleamento mediante poxa pública duns bens inmobles de titularidade autonómica situados no concello de Lalín

ORDE do 3 de outubro de 2017, da Consellería de Facenda, pola que se declara deserto o procedemento de alleamento mediante poxa pública duns bens inmobles de titularidade autonómica situados no concello de Lalín

Obxecto

Adxudicación polo procedemento de alleamento, mediante poxa pública, duns bens inmobles situados no concello de Lalín

Licitador

Todas as persoas que participaron na poxa

Adxudicatario

Deserto

Estado

definitiva