Volver ao contido

Vendas

ORDE do 30 de abril de 2018 da Consellería de Facenda pola que se acorda a adxudicación do procedemento de alleamento mediante poxa pública de dous bens inmobles situados no concello de Santiago de Compostela

ORDE do 30 de abril de 2018 da Consellería de Facenda pola que se acorda a adxudicación do procedemento de alleamento mediante poxa pública de dous bens inmobles situados no concello de Santiago de Compostela

Obxecto

ORDE do 30 de abril de 2018 da Consellería de Facenda pola que se acorda a adxudicación do procedemento de alleamento mediante poxa pública de dous bens inmobles situados no concello de Santiago de Compostela

Licitador

Todas as persoas que participaron na poxa

Adxudicatario

Isabel Álvarez Caramés e Juan R. Gallastegui Baamonde (inmoble en Castiñeiriño). José Manuel Pérez Santamaría (inmoble en Doutor Teixeiro)

Estado

definitiva